Tuesday, April 27, 2010

martes, el 27 de abril de 2010

CP
  • Enfoque #14 - Act 5 pg. 396
  • Act 6, pg. 396
  • Leer - Pronuncation pg. 396
  • Leer - Cultura pg. 399 (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
  • Apuntes: "más de" pg. 397, Superlatives pg. 400 (PPT)
  • HW: WB pgs 324-326 (due Friday, 4/30)
  • Vocab Quiz 7.2 - Friday (pg 409
Honors

No comments:

Post a Comment