Tuesday, March 6, 2012

martes, el 6 de marzo de 2012

Sp II Honors
Vocab Quiz 5.2
Enfoque #10 - Act 14 pg. 289
-Act 13 pg. 289
-Correct WB pg. 276-278
-Leer: Pronunciation pg. 289
-Leer: Cultura pg. 290
HW: Book pgs 298-299 (2-5)

Sp II CP
-Preterite Tic Tac Toe
-Preterite/Imperfect Quiz
-Leer: Odas de Pablo Neruda pg. 270-271
-HW: WB pg 219 + Write your own Oda (10 line minimum; rough draft due 3/7)

No comments:

Post a Comment