Friday, February 10, 2017

viernes, el 10 de febrero de 2017

Enfoque #59 - Listening Activity - Act 1 pg. 214
Telehistoria - Leer y Mirar - 197,  202207

Cultura - Surrealism - Salvador Dali - pg. 203
Pronunciation with c - pg. 205
Cultura - Climas diferentes - pg. 206


Correct WB pgs 162, 166 if time

HW: Textbook pgs 214-215 (Activities 2-5)
Test 4.1 on Thursday, 2/16

No comments:

Post a Comment