Friday, April 28, 2017

viernes, el 28 de abril de 2017

Enfoque #91 - Act 5 pg. 386

  1. Review Vocab 6.2 - Flashcards Matching Game (5 mins)
  2. Vocab Quiz 6.2
  3. Leer: Telehistoria pg. 329334339
  4. Correct HW: WB 321-322, 274, 277
  5. Leer: Cultura pg. 332, 338
HW: Level 1 Orals

No comments:

Post a Comment