Thursday, February 28, 2013

miércoles, el 27 de febrero de 2013

Sp IIH
-Vocab Review Activity 5.2
-Vocab Quiz 5.2
-Leer: Cultura pg. 284, 290
HW: Book pgs. 298-299 (2-5)

SpIII CP
Enfoque #9
-Correct WB pgs 151-153, 154-156
-Subjunctive Manipulatives Activity
HW: WS URB 4.1 pgs 8-9

No comments:

Post a Comment