Thursday, February 26, 2015

jueves, el 26 de febrero de 2015

Enfoque #12 - Act 6 pg. 224

- Correct WB pgs 174-175
- Notes: E->i Shoe verbs pg. 228
-Act 11 pg. 229
-Vocab Review Game (pg. 237)

HW: WB pgs 177-178
Vocab Quiz 4.2 tomorrow (pg. 237)

No comments:

Post a Comment